Oplossingsgerichte psychotherapie

Problemen horen nu eenmaal bij het leven. Meestal kan men met eigen creativiteit en steun uit de omgeving hier prima mee omgaan. Soms loopt men echter vast en dan kan gesprekstherapie je verder op weg helpen.


Oplossingsgerichte psychotherapie heeft een andere werkwijze dan andere vormen van psychotherapie.
In plaats van te verdiepen in het probleem en de oorzaken, gaan we samen op zoek naar oplossingen die aansluiten bij jouw situatie, wensen en verwachtingen. Het uitgangspunt van dit therapiemodel is dat ieder mens beschikt over een probleemoplossend vermogen.
De oplossingsgerichte therapie is erop gericht dit vermogen te ontsluieren en te activeren, en stelt de cliënt daarmee (weer) in staat zijn eigen oplossingen te creëren.
De focus van oplossingsgerichte therapie ligt op het heden en de toekomst.
Studies tonen aan dat de oplossingsgerichte methode effectief is bij veel klachten, sneller dan andere therapievormen tot het gewenste resultaat leidt en daarbij een blijvende verandering
teweeg brengt.

Ik werk met jongvolwassen, volwassenen en koppels.

Problem talk creates problems,
Solution talk creates solutions.

Steve de Shazer (1940-2005)We can't solve problems by using
the same kind of thinking we used when we created them.

Albert Einstein (1879-1955)

Anne Vandersmissen 0496/81.76.07 anne@glia.be